Sentiment گرایش احساسی

مطالبی که در مورد تحلیل گرایش احساسی متن، یا Sentiment Analysis هستند

Stemming ریشه‌یابی

مطالبی که در مورد روش‌های ریشه‌یابی لغات و Stemming مطرح می‌شوند

Classification دسته‌بندی

مطالبی که درباره دسته‌بندی متن و روش‌های مختلف Classification هستند

Data Collection دیتاست

سوال‌ها و تجربیات در زمینه روش‌های مختلف جمع‌آوری داده و ساختن دیتاست (Dataset)

واکاویک Vakavic

سوال‌ها، تجربیات و روش کار با سرویس‌های پردازش متن واکاویک

Stopwords لغات زائد

مطالبی که درباره لغات زائد و روش‌های پردازش آنها هستند.

عملکرد این فروم

هرگونه مشکل یا سوال در مورد نحوه عملکرد این فروم